MENU
Aula_close Layer 1

Vores visioner

I Frito arbejder vi ud fra den vision at vi skal være et fælleskab hvor der er plads til ”at være mig”.

 For at opnå dette arbejder vi i øjeblikket ud fra fire mål som er at:

  • Børnene skal have medbestemmelse
  • Børnene indgår i en leg/aktivitet
  • Børnene har mulighed for at være i fred
  • Hobbyen skal inddrages i Frito

For at leve op til de fire mål afholder vi jævnligt børnemøder hvor børnene kan komme med ideer og forslag til hvilke aktiviteter vi skal planlægge i den kommende tid.

Vi sørger for at vores månedsplan indeholder faste punkter som kreativitet og bevægelse. Dette for at sikre en bred række aktiviteter der henvender sig til begge køn på klassetrin mellem 0. og 4. kl.

For at skabe mulighed for fred og ro har vi tipier som kan bruges til at skabe små nicher. Vi har stillerum og børnene har altid mulighed for, efter aftale med en voksen, at opholde sig steder som normalt ikke er en del af Frito.

Sidst men ikke mindst planlægger vi aktiviteter og turneringer hvor børnenes hobby og fritidsinteresser kan inddrages og planlægger aktiviteter i samarbejde med eksterne foreninger.