MENU
Aula_close Layer 1

Skolepatrulje

Søndermarksskolen har skolepatrulje ved Åkirkebyvej.

Det er elever fra 6. årgang der varetager skolepatruljefunktionen. De er til stede om morgenen kl. 07.45 – 08.05 samt om eftermiddagen kl. 13.55 – 14.10.

Det er meget vigtigt, at alle respekterer og retter sig efter skolepatruljens anvisninger, samt i øvrigt viser hensyn til hinanden i trafikken. Det gælder ikke kun eleverne, små som store, men også forældre, lærere og øvrige trafikanter.

Færdselskontaktlæreren uddanner eleverne samt vedligeholder denne uddannelse. Kontaktlæreren fører desuden tilsyn med skolepatruljen i samarbejde med politiet. Derudover samarbejder færdselskontaktlæreren med politiet om færdsels-spørgsmål, koordinerer cykeleftersyn, lygtekontrol m.v. og arrangerer cyklistprøven med skolens 6. klasser.

Skolens færdselskontaktlærer er Chresten Grøn Sørensen