MENU
Aula_close Layer 1

Årsberetning

Årsberetning Søndermarksskolen skoleåret 2018/19

Visionerne ligger klar, byggeriet er slut og hverdagen har taget sit energiske indtog i og på skolen og i hele dens virke. Andet skoleår er snart gået siden opbruddet med Rønneskolen. Vi er nu, efter endt pakning, flytning og udpakning, igen tilbage på matriklen, Søndermarksskole, i nye og spændende læringsmiljøer. De nye tilbygninger, arenaer og faglokaler er nu en del af hverdagen på skolen. Byggeriet er afsluttet.

Der har under hele byggeprocessen været lagt stor vægt på nye læringsmiljøer og et moderne indeklima. De nye læringsmiljøer er taget i brug til både hverdag og fest. Vi fornemmer at de giver mulighed for at kvalificere læringen på skolen. Læringsmiljøerne/arenaerne har også dannet en fin ramme om flere gode forældrearrangementer.

Der er prioriteret en moderniseret luftventilation i dag, der er med til at sikre en frisk og stabil luftkvalitet hele dagen, samt en automatiseret solafskærmning med god udnyttelse og afskærmning af lysindfaldet. Se billeder fra tegnestuen: https://steenberg.dk/?project=sondermark-laeringsmiljoeer. Alle klasselokaler er ligeledes blevet opgraderet med nye projektorer.

 

Nye formand for skolebestyrelsen og suppleringsvalg

Vores skolebestyrelses formand Martin Brandt valgte at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet tilbage i december. Vi takker Martin for han store engagement under hele bygge- og flytteprocessen og særligt hans arbejde med skolens nye visioner. Skolebestyrelsen konstituerede sig selv med ny formand i januar

Da Martin gik uden for valgperioden, har vi i dag suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Vi har både valg til en post som forældrerepræsentant og til suppleantposter. Vi vil gerne opfordre til, at man overvejer både forældrerepræsentanten og suppleantrollen. Som suppleant er man også velkommen til alle skolebestyrelsesmøderne (uden stemmeret) og modtager dagsorden og referater i sin postkasse.

Skolebestyrelsen består i skrivende stund af:

o Adam Sonne Hansen, elevrepræsentant fra 9.a

o Astrid Hannah Schmidt, elevrepræsentant fra 7.a

o Anja Larsen Vilsolm, forældrerepræsentant, med børn i 3.kl

o Brian Nørholm Kragbæk, forældrerepræsentant, med børn i 3.kl. og kommende 0.kl.

o Brian Nørvig, forældrerepræsentant, med børn i 5.kl.

o Maria Aastradsen Løvenstrøm, forældrerepræsentant, med børn i 3.kl

o Niklas Ackey, forældrerepræsentant, med børn i 3.kl og 0.kl

o Thomas Garfort, forældrerepræsentant og formand, med børn i 1.kl og i kommende og 0.kl.

o Allan Madsen, medarbejderrepræsentant

o Marianne Sonne Hansen, medarbejderrepræsentant

o Lars Kromann Myhre, afdelingsleder

o Morten Warming, afdelingsleder

o Tina Duermin Johansen, skoleleder

 

Skolens Logo og visioner

Skolebestyrelsen afholdt arbejdsweekend lige før sommerferien, hvor skolens visioner blev færdiggjort, og nu er gjort synlige sammen med skolens logo på både skolens hjemmeside og i den trykte folder - du kan se folderen under årsberetningen og er altid velkommen til et hente et fysisk eksemplar på skolens kontor:

 Vi tror påfaglighed

 Vi tror påfælesskabet

 Vi har tillid

 Vi er ambitiøe

 Vi er nysgerrige

Stærke og gode visioner, hvor næste skridt er at vise, hvordan de fungerer i hverdagen på skolen.

Ny skolechef – Espen Fossar Andersen

Vi havde besøg af Espen Fossar Andersen, vores nye skolechef i Bornholms regionskommune, i vinters. Espen kommer fra en længerevarende skolelederstilling på Sundskolen i Guldborgsund. Espen giver udtryk for at han rigtig gerne, i samarbejde med skolens brugere og medarbejdere, vil være med til at skabe de bedste rammer for folkeskolen på Bornholm. For ham er det vigtigt, at vi driver GOD skole.

Vi glæder os til et kommende samarbejde, der lover godt for alle folkeskolerne på Bornholm.

 

Sundskole

Søndermarksskolen er en røgfri skole, hvor vi nu tager skridtet videre med også at blive en sundskole. Sundhed er et område, der er til stor debat. Hvor er grænsen for hvad der er sundt og usundt? Intentionen og motivationen med en sund skoledag er at skabe de bedste rammer for trivsel og læring i skoledagen, herigennem med et fokus på både det vi indtager, og på hvor meget vi bevæger os i løbet af skoledagen. Vi er i skolebestyrelsen i gang med at få nedskrevet principperne for, hvordan vi på Søndermark har valgt at definerer sundskole.

 

Trivslen på skolen

Sammen med en rigtig flot trivselsmåling oplever vi en skole, hvor elever og medarbejdere udtrykker glæde ved deres arbejde og deres hverdag på skolen. Både elever og medarbejdernes trivsel er rigtig god, og det vil vi arbejde for at fastholde. Skolebestyrelsen er af den holdning, at de bedste rammer for det gode og udviklende læringsmiljø er en god og motiverende arbejdsplads.

Søndermark kan bryste sig af god forældreopbakning både til arrangementer uden for skoletid og i det daglige samarbejde mellem skole og hjem. Der gør at eleverne oplever en positiv sammenhængen mellem skole og hjem, det er vi som skolebestyrelse rigtig glade for.

 

Udearealerne

Den nye legeplads i skolegården er blevet indviet og taget i brug til stor glæde for mange elever. Vi er nu i gang med at se på muligheder, der ligger i at etablerer flere udendørsaktiviteter i de arealer, der ligger rundt om skolen og i mellem fløjene. Aktiviteter der fra vores synspunkt skal lægge op til læring, ro og til leg. En intern arbejdsgruppe på skolen har indhentet tilbud og fået lavet et udkast til nye udeområder omkring hele skolen. Skolebestyrelsen er blevet præsenteret for oplægget og vil i den nærmeste tid arbejde på at kvalificere det ift. vores ideer om udnyttelsen af udeområder og samtidig ansøge om økonomiskstøtte gennem fonde for at realisere vores ønsker.

 

Didital dannelse

Vi har haft deling af videoer og digital mobning oppe i skolebestyrelsen. Uheldige delinger af grænseoverskridende videoer har været en udfordring også blandt Søndermarkskolens eleverne.

Det er et område, der er stort fokus på. Eleverne i dag har adgang til en verden af information gennem mange forskellige kanaler. Skolebestyrelsen er enige om at både skole og hjem skal hjælpe eleverne med at navigere kvalificeret igennem virvaret og tage de rigtige og oplyste valg, når de vælger at se og dele.

Digital dannelse er en del af folkeskolen, som skolens medarbejdere løbende arbejder med, men vi mener, at der også ligger et vigtigt forældreansvar inden for dette område.

 

En mere synlig skolebestyrelse

Vi vil gerne være mere synlige i skolen som skolebestyrelse. Skolebestyrelsens arbejde skal være nemt at komme til. Vi arbejder på at få en mere fremtrædende plads både på skolens hjemmeside og i Aula. Vi er bevidste om, at det til tider er svært at komme igennem med kommunikationen til jer forældre, der jo er vores grundlag. Vi arbejder også på at få kvalificeret de referater, der skrives, så de giver et bedre udtryk for de forhandlinger, debatter og overvejelser, der ligger bag. Vi håber, at vi med simple indgreb kan være med til at gøre vores arbejde mere forståeligt for de interesserede i Søndermarks udvikling og daglige gang.

I det kommende skoleår vil vi bestræbe os på at deltage i de forældremøder, som ligger i skoleårets begyndelse. Her vil vi præsentere vores tanker om Søndermark og lytte til jeres holdninger og de tanker, I har for skolen. Vi kunne godt tænke os fremadrettet at inddrage forældrerepræsentanterne mere i det kommende skoleår for at styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

 

Fokus på kommunikation

I næste arbejdsweekend for skolebestyrelsen vil vi, i samarbejde med skolens medarbejdere, se på hvilken ramme og form den nye kommunikationsplatform Aula skal have. Aula overtager det eksisterende ForældreIntra og Fritos trio fra d.1. august 2019. Det nye Aula vil være mere brugervenligt og informativ for alle brugere, hvor der løbende vil komme informationer ud. Vi opfordrer til at alle følger med.

Formand for skolebestyrelsen på Søndermarksskolen

Thomas Garfort